Euskara lehen lerroan izatea ez da euskal herritar ororen hautua, hori jakina da. Baina, erakunde publikoek euskaraz ongi komunikatzeko beharra dute, herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeko. Hala ere, erakunde publikoetan arlo eta pertsona-talde asko egoten direnez, arlo bakoitzaren hizkuntz politikak bestearenarekiko ezberdinak izan ohi dira; nahiz eta, horrek, ez duen zentzu gehiegi. Izan ere, erakunde publiko batek egiten dituen kanporako nahiz barrurako komunikazio guztiek diseinu, hizkuntz eta mezu politika bera izan behar lukete; protokoloz.

Euskara aireratu, baina, ez edonola:

Baina, Euskara aireratuz atalean, esfortzu txikienarekin egin ohi diren euskararako itzulpenak argitaratu nahi ditugu.

Hauxe da gaurko adibidea:

Hitzaldi bat antolatu du erakunde batek, eta hurrengo egunetan, hitzaldiaren laburpena bidali die bertaratutakoei, mezu elektronikoaren bitartez. Bertan agertzen diren testuek, izenburuek bereziki, gure barruak astintzen dituzte:

Euskaraz: Hitzarmenari buruzko lan egin edo idazki gehiagoak

Ulergaitza, ezta? Gaztelaniara jo behar, esaldia ulertzeko: “Trabajos hechos o escritos más representativos sobre el Convenio”.

Euskaraz: Ebakuntzaren laburpen laburra

Hitzaldiaren gaia ez zen medikuntzarena; hitzarmen baten gainekoa baizik. Gaztelaniazkoa irakurrita, ziur, ulertuko duzula izenburu honen esanahia: “Breve resumen de la intervención”. Hau da, hizlariak esan zuenaren gaineko laburpen txiki bat.

 

Nabarmena da testu hau gaztelaniaz sortua izan dela, eta itzulpen arin eta kontrastatu gabea egin dutela. Hala ere, presa ez denez ongi egitearen etsaia, itzulpen-iturri egokiak eskura izatea aholkatzen dugu.

Euskara aireratu, baina, ez edonola
Tagged on: